Şeyh-ül İslam Muhammed Abdulvahap Nasihat


Şeyhul İslam Muhammed Abdulvahap Rahimehullah Dediki. Bilki ALLAH sana rahmet etsin Allah'ın Adem oğluna İlk Farz Kıldığı Tagutu İnkar Allah'a İman dır. Bunun Delili ise Rabbimizin Şu gavlidir.
''Andolsun ki biz, "Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik.'
 (NAHL Suresi  Ayet 36)
Tagutu İnkar   Ehlini Tekfir etmek Onlara buğuz etmek ve Düşmanlık beslemektir.
Allaha İman Tanımı İse İbadetin Her çeşidini Allaha yapmak Ona hiçbir şeyi Ortak Koşmamak Ondan gayrisini terketmek. Ehlini sevmek Dini Allaha Haskılmak Sevgi Muhabet beslemek.Şirk ehline buğuz edip düşmanlık beslemek.
İşte Bu Milleti İbrahim Kendini bilmezlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir.
Rabbimiz Usvetun en güzel örneği bize şöy haber vermektedir.

İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani kavimlerine demişlerdi ki: "Biz, sizlerden ve Allah dışında taptıklarınızdan uzağız. Sizi tekfir ediyoruz Sizinle aramızda, siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir."

Eğer kimde Buşartlar Bu özellikler  yok ise Tagutu inkar etti olamaz.
Ve Onun Müslüman Olduğuda Söylenmez Çünkü O kişi Taguta İman etmiştir.
Allaha İman İle Tağuta İman birbirinin zıttırıdr.
Bir Kalpte İkisi Asla Bir araya gelmez.
O İKİsinden biri kişiye nisbet edilirse ya Müslüman dır Yada Müşrik.Üçüncü bir hal yoktur.
Delili se '' O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü'mindir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
Sizi yaratan O'dur. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü'mindir''( tegabun)
Tagut Bizlere Onu inkar ve tekfir etmekle Emrolunduk. Ona ibadet edilmesinden nehiy olunduk. onun ehline bir düşmanlık ve tekfir Tagut İnkar kısmının bir ruknudur.
Rabbimiz şöyle haber vermektedir.

Artık kim tağutu tekfir edip Allah'a iman ederse muhakkak kopması olmayan sapasağlam bir kulba yapışmıştır.
Rabbimiz bizlere kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulp  açıklamıştır O KELİME-İ TEVHİDDİR.
bu ise tagutun tekfirdir.
Tagutun tekfiri Allah'a iman önce gelmektedir.
İddia edenin Ben Allaha iman ettim iddiası gecersiz ve batıldır çünkü o kişi Tagutu Tekfir etmemiştir. Şeyhul İslam TAGUT şöyle tarif etmiştir.
Tagut; ALLAH subhanehu ve teala'tan başka ibadet edilenlerin, sapıklıkta öncü olanların, batıla çağıran ve onu iyi gösterenlerin hepsidir. ALLAH subhanehu ve teala  ve rasulüne zıd olan hükümlerle insanlar arasında hüküm verenler, kahin ve sihirbazlar, sapık ve yalan hikayeler uydurarak insanları mezarlara ibadet etmeye çağıran mezar bekçileri, hizmetçileri ve koruyucuları aynı şekilde birer taguttur. Bu tagutların aslı ve en büyüğü ise şeytandır. Şeytan en büyük taguttur. ALLAH subhanehu ve teala  daha iyi bilir.                                                                                      
Muhammed b. Abdi'lvehhâb: "Tağutlar çoktur. Onların başları 5'tir

1)İblis.  "Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır" demedim mi?

2) Hakim ve savcılar.       Sana indirilene ve senden önce indirilene kesin olarak iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Tağuta muhakeme olmak isterler; halbuki mutlaka onu tekfir etmekle emrolunmuşlardı. Şeytan da onları çok uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor.

3)Allah'ın Hükmüyle Hükmetmeyen yöneticiler Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.

4) Ğayb'tan (gelecekten) bir şey bildiğini iddia eden.O, gaybı bilendir. Gaybını kimseye açmaz.Rasulleri içinde razı olduğu müstesna. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyiciler dizer"Gaybın anahtarları O'nun katındadır. O'ndan başkası onu bilemez. Karada ve denizde olanları yalnız O bilir.

5) İnsanları kendisine ibadete çağıran.   İçlerinden her kim, "Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilâhım" derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.Şeyh rahimehullah dediki. Kişi Nezaman Muvahhid Olur Ancak Tagutu İnkar ve Tekfir ettiği zaman olur. delili ise rabbimizin şu sözüdür. Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık iyice ayrılmıştır. Artık kim tağutu tekfir edip ALLAH'a iman ederse muhakkak kopması olmayan sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Şüphesiz ALLAH subhanehu ve teala Semi'dir  

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar