Doğru Ve Yanlışı İyi Ve Kötüyü Hak Ve Batıl ALLAH Subhanehü Ve Teala Göstermiştir


Peygamberler Allah'ın mesajını kullarına ulaştırmak için görevlendirilmişlerdir. İlâhi emirlere muhatap tutulan insanın, neyi nasıl yapacağını Peygamber'den öğrenip, Peygamber örnekliğinde hayata taşıma zorunluluğu vardır.

Aksi takdirde yapılan ameller kabul  görmeyecektir. Ve ilâhi sünnet gereği  şirk başta olmak üzere, her türlü manevi kir toplumun genel ahlâkı haline gelince, uyarıcı ve müjdeci olarak peygamberler gönderilmiştir. Bilindiği gibi  Kur'an, evrensel özelliği ile tüm çağları kapsayan  son ilâhi çağrıdır. İniş süreci incelendiğinde  önce insanı her türlü kirden arındırıp sonra da arınan insanın, ailesinden başlayarak  topluma ve dünyaya Kur'an'ın mesajını taşıması emredildiği görülecektir.

İniş  sürecine göre  ilk dört surede;

İlk  inen Alâk suresi; Oku, Allah'tan başka Rab tutma. Tağuta, tuğyana isyan et, itaat etme. Yalnızca  Allah'a secde (itaat) et.

Kalem suresi; "Sen güzel ahlâk sahibisin" denmiş, davetçiye örnek gösterilmiştir. Ve sonra  sana mecnun, irticacı, gerici vs diyecekler aldırma sabret. Ve sakın ahlâksızlara itaat etme. Yunus (as) gibi git demeden gitme, bırak demeden bırakma, mücadeleye devam et.

Müzemmil suresi; İnandın ya,  uyumanın durmanın vakti değildir. Gece kalk, inen ayetleri tilavet et (oku, anla ve gereğini yap). Her türlü yanlıştan, maddi ve manevi kirden, cahiliyenin  tortularından hicret et.

Müddessir suresi; Ey inanan artık kalk ve uyar!. Her türlü ricsi (her türlü kir, maddi ve manevi necaset) terk et. Namazını kıl ve sabret. Göze ilk çarpan  mesajlardır.
 Ayetlerin  mücadele için start verdiğini ve hayatın birinci gayesi olarak, İslâm davasını  inananların omuzlarına yüklediği  aşikârdır. Önce kendisinin arınması ve  bu arınma sürecinden sonra,  yer yüzünün imarı için kalkıp işe koyulması emredilmiştir. Arınma ise üç  noktada istenmiştir insandan;

İMAN TEMİZLİĞİ

Peygamber, Tevhid mesajı ile gelmiş, önce imanın şirkten arınması için çağrı yapmıştır. İnsanları imana çağırmışlardır. Bu iman, hurafesiz, bidatsiz ve şirksiz bir imandır. Tevhid inancı, her peygamberin kendi diliyle gönderildikleri toplumlara " De ki Allah'tan başka ilâh yoktur"  çağrısı vardır. Bu çağrının özetle manâsı şudur.

Yaratan Allah'tır. O halde mutlak otorite  Allah'a aittir "Haberiniz olsun, yaratmak da, yönetmekte (yalnızca) O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (A'raf:54).
 İbadetlerimin hükmünü koyup emrini veren Allah'tır. Siyasetimin, ticaretimin, hayat tarzımın, ahlâk yapımın, düşünce yapımın, duygu dünyamın, kısacası hayata dair ne varsa hükmünü koyup emrini veren Allah'tır. De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Enam:162)

2). AMELLERİN TEMİZLİĞİ

Amellerin,  körü körüne taklit olmaması, niyetin sadece Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik olması ve yapılan ibadetlerin bidatten uzak, sünnete uygun olması gerekiyor ki, arınmış olabilsin. Gösteriş (riya), menfaat veya niyet bozukluğu da, amelleri kirletir. İstenen salih bir ameldir ve salih amel de şöyle tarif edilir.
A). Ameli yapan kişinin,  Müslüman / Mümin olması
B). Sadece ve sadece, Allah için yapması
C). Yapılan amelin, Kur'an ve sünnete uygun olması.

 "Asra andolsun; gerçekten insan, ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka."  (Asr. Suresi:1-3)

3). AHLÂK, DUYGU VE DÜŞÜNCE TEMİZLİĞİ

Tüm yaratıkların içinde insanı muhatap alan Allah, (cc) kulluk için yarattığını beyan etmiş ve hayatın bir imtihandan ibaret olduğunu bildirmiştir. İnsana irade verilmiş ve tercih konusunda serbest bırakılmıştır.
"Nefse ve onu şekillendirene,
 Sonra ona kötülüğü hem de on­dan sakınmayı ilham edene.
 Onu tertemiz yapan kişi muhak­kak umduğuna ermiştir.
 Onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır."(Şems:7-10).

Doğru  ve yanlışı.  İyi ve kötüyü. Hak ve batılı. Güzel ve çirkini Allah  (cc) göstermiştir. Emirleri alan  sahabelerin, vahiyle  yeniden,  yeni baştan şekil almaları imanlarının gereğiydi. "Gece kalk. Ricsi bırak. Çünkü gündüz seni çok yoğun bir meşgale beklemektedir". Dava  yükü basit değil, kolay değil,  lâkin çekemeyeceğin bir yük değildir.  "Çünkü gündüzleri, seni uzun uzun uğraştıracak işler vardır" (Müzemmil:7) "İşler"  سَبْحاً kelimesi kullanılmış

Sizler hafifliğiniz ve ağırlığınızla birlikte savaşa çıkın; Allah yo­lunda mallarınızla, canlarınızla cihada devam edin. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır."(Tevbe:41)

Bakın Rabbimiz ne buyuruyor.
  "Ama Allah'a ve Âhiret gününe (dosdoğru) imân edenler, mal­larıyla, canlarıyla (Allah yolunda) cihât etmeleri hususunda (geri kalmak için) senden izin istemezler. Allah (iki yüzlülükten ve döneklikten) sakınan­ları sever." (Tevbe:44). Çünkü müminler davanın menfaatini her türlü menfaatin önünde tutmadıkça, dava için yapılacak her hangi bir işi, her türlü işin önünde tutmadıkça, kâmil mümin olamayacaklarının ve nefsin kirlerinden arınamayacaklarının farkındadırlar.

Selamlar dua ile hacı ahmet ünlü kardeşiniz

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar