ALLAH Subhânehû Ve Teâla Bütün Kâinatı Niçin Yarattı ?


Hamd, Alemlerin Rabbi ALLAH Subhânehû Ve Teâla 'ya mahsustur. Salâtü Selâm Resûlullah'a, A'line, Ashabına ve de Kıyamete kadar O'nun yolunu takip edenlerin üzerine olsun.

ALLAH Subhânehû Ve Teâla'nın  Haşa bizlere ihtiyacımı vardı ?
Elbette hayır! Her an, her nefes biz O'na muhtacız.

Bizi yaratan O, Rızıklandıran O, Çekip çeviren OÖnce yaratan, sonra öldüren

Tekrar diriltecek olan O.Bize çeşit çeşit nimet veren O.

( Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
 ( Bakara Suresi  / 164)

Mülk Allah'ın, bizde o'nun mülküyüz.Onun Mülkünde varlık iddiasında bulunmak ne büyük bir gafletGerçek güç ve kuvvet sahibi O.Bizler güçsüz, zayıf, fakir ve muhtacız.Kendisinde bir güç, bir kuvvet ve bir varlık görenlere şaşarım.

Şu esen rüzgara, şu yağan yağmura, şu doğan güneşe, şu batan ay'a mani ol bakalım. Gündüzü gece, geceyi gündüz yap.Asla yapamayız, güç yetiremeyiz, çünkü aciziz, değil mi!

Şu muazzam kainata ve kendi varlığındaki sırlara bir bak. İbret nazarını sırlar aleminin derinliklerine çevir. Fıkhetmeye çalış. Yüce yaratıcıya ulaşacak, O'nun yüce kudret ve azameti karşısında boyun eğeceksin. Teslim olacaksın, İnanıp teslim olunca hikmet kapıları aranacak inşallah.

''Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır ve üstünlük verilmiştir. Gerçekleri ancak akıl sahipleri anlar.
(Bakara Suresi Ayet 269)

Rabbimizi tanımak, O'na ibadet etmek için yaratıldığımızı, diğer varlıklarında bizim hizmetimize verildiğini çok iyi düşünelim.

Akılla çeşit, çeşit kabiliyetlerle diğer varlıklardan üstün yaratıldığımızın hikmetlerini tefekkür ederken, acziyetimizi, çeşit çeşit zaafiyetlerimizide asla unutmayalım.Tonlarca ağırlıktaki bir filin, dokuz, on yaşındaki çocuğa nasıl itaat ettiğini, çocuğun bu güçlü varlığa nasıl söz dinlettiğini düşlenelim.

(Siz insanlar içerisinden çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükten men eden ve Allah'a iman eden hayırlı bir ümmetsiniz..

(Âl-i İmrân Sûresi Ayet 110 ) u düşünelim

Birde vucudumuza giren, ancak mikroskopla görülebilecek kadar küçücük mikroba nasıl mağlup oluşumuzu tefekkür edelim.Bir taraftan acziyet ve zafiyet içinde bulunduğumuzu diğer taraftan bir çok meziyetlere sahip olduğumuzun farkına varalım.

Rabbim hakkı hak bilip Hakka sarılan. Batılı batıl bilip ondan fersah, fersah kaçan kullarından olmayı nasip etsin inşallah.

Mümine yaraşan ALLAH Subhânehû Ve Teâla'nın dilediğini dilemektir. Yegane kudret sahibinin kudretini kudret bilenlere bütün bir arzın ve ötelerin kapısı açılacaktır… yüreği güzel dostlarım selamlar dua ile Hacı Ahmet ünlü Kardeşiniz.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar