Çocuklar Okul Başarısı için “DUA…” İster (1)

Çocuklar Okul Başarısı için  "DUA…" İster (1)

M. Emin Karabacak

Dualar… Beddualar…

Çocuklara gösterilen sevgi, dua ile birlikte beden diliyle de gösterilmesi onların okul başarısını artıracaktır. Çocuklar okula giderken sarılarak ve dua ile yollanmalıdır. Bu, çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacağı için derslerine de olumlu etki yapacaktır.

Okula moralsiz giden çocuklar; okuldan, dersten, dersi dinlemekten, arkadaşlık ilişkisi kurmaktan, sorumluluk almaktan kaçınacaktır. Çocuğun okula sarılarak uğurlanması, Allah zihin açıklığı versin diye dua edilmesi sevildiğini ve kendine değer verildiğini hissetmesini sağlayacaktır. Bunun sonucunda çocuk okulu ve hayatı sevmeye, derslere ve etkinliklere katılmaya istekli olacaktır. Bu da çocuğun başarısını artıracaktır.

Çocukların olumsuz hareketlerine kızıldığı zaman beddua edilmemelidir. Çünkü anne babaların duasının Allah katında kabul edildiğine göre çocuklara edilecek beddua, onların anne babasına asi davranmasına, söz dinlememesine, ders çalışmamasına, olumsuz davranışlar sergilemesine neden olabilir. 

Duygu yoğunluğu fazlaca yaşandığı zamanlarda ağzından çıkan bir sözün nereye varacağını kestiremeyen anne babalar, sıkıntıların dönüp dolaşıp kendilerini bulacağını düşünemezler. Duygu yoğunluğunda çocukların olumsuz davranışlarına sabretmek yerine, beddua eden anne babalar, çocuklarının olduğu kadar kendi hayatlarını da karartmaktadırlar.

Çocuklara beddua edip onları musibetlere maruz bırakmak yerine, hayır dua edip onların kurtuluşuna vesile olmak gerekir. Çünkü çocuklara yapılan hayır dualar, anne babaların vefatlarından sonra kullanılmak üzere yatırım olacaktır.

İtaatsizlikte bulunan çocuğundan şikâyete gelen bir babaya İbn-i Mübarek sordu:

"Sen oğluna hiç beddua ettin mi?"

"Evet, canımı çok sıktığı zamanlarda ettim."

"Sen kendi elinle kötü yapmışsın çocuğunu. Baba ve annenin çocuğu hakkındaki duası ret olunmaz."  Peygamber Efendimiz (s.a.v), mübarek dişini kıran kavmine: "Yâ Rab, kavmime hidayet eyle. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar!" diye dua etti. Sen de böyle bir anlayış içinde olsaydın; ziyan etmezdin. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in bu sabrı ve metaneti, ziyan getirmedi, sonunda kavminin imanlarına sebep oldu." der.    

Peygamber Efendimiz (s.a.v) çocuklara dua konusunda şöyle buyurmuşlardır:

"Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir." (Câmiü's-Sağîr, 3/994)

Duanın Okul için Olumlu Tarafları:

Çocukları okula gönderirken kapıya kadar uğurlayarak ve dua ile yollanmalıdır. Çocukları okula sarılarak uğurlanması, Allah zihin açıklığı versin diye dua edilmesi onları bilinçaltlarını olumlu etki yapacaktır. Bu, çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacağı için derslerine de olumlu etki yapacaktır.

Yine çocukların okula uğurlayarak ve dua ile gönderilmesi, çocukların anne babası tarafından sevildiğini ve değer verildiğini hissetmesini sağlayacaktır. Bunun sonucunda çocuk kendisi ve ailesiyle barışık, okulu ve hayatı seven, derslere ve etkinliklere katılmaya istekli olacağından okul başarısını da artıracaktır.

Çocuklar, okul hayatlarında kendilerine yapılan duaları kolay kolay unutmamaktadırlar. Özellikle de merkezi sınavlar öncesi yapılan dualar, çocuklar için ayrı bir öneme sahiptir. Bunu en güzel örneklerine de çocuklar sınavda iken, anne babaların okul bahçesinde çocuğun sınavının kolay geçmesi için Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri ve dua etmeleridir

"Rahmetli anne babam aklıma geldikçe hep hayır duaları aklıma gelir. Sağlıklarında başarılı olmam için hep dua ederlerdi. Hiç beddua ettiklerini hatırlamıyorum. Özellikle okula öperek uğurlar ve arkasından da "Allah zihin açıklığı versin" diye dua ederdi. Bende onları her zaman rahmet ve hayırla yâd etmekteyim. Çünkü bugünkü başarılarımın temelinde onların hayır duaları olduğunu düşünüyorum." der bir evlat.


Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar