YENİDEN TARİHİ GERÇEKLER Mİ?


​Evrenin çalışmasını bir fabrikaya benzetebiliriz. Fabrikayı icat eden fabrikanın devamlı çalışması için gerekli önlemleri alır. Bu nedenle eğitimler verir. Olmadığı zamanda fabrika durmasın, işlesin diye.  Sonra da eğitip görevlendiği kimseyi Fabrikanın başına bırakır. Bu görevli arızalara müdahil olur.  İşte kâinatı yaratan da evreni yarattı. Gerektiğinde olaylara müdahale eder. Bazı yarattığı varlıklara kâinatla ilgili görevler verir. Kâinat böylece arızasız verilen görevle çalışmaya, insanlara hizmet vermeye devam eder.  Rahman süresinde bu konuda" Yaratıcı her an bir başka işle meşguldür "buyurulur.

İnsan yaratılışı bir ağaç ise, yapılan Salih ameller ve dua o ağacın meyvesidir. Şuursuz yaşamak, ikram sahibini yalanlamaktır. Nankörlüktür. İnsanla hayvan arasındaki fark, şükür ve sabırdır. İyi İnsanın farkı şükrünü bilinçli yapmasıdır. Allah kabul etmeyeceği "duayı" kuluna nasip etmez, denmiştir. Kuranı Kerimin ayetlerini anlamak için gayret etmeyen insanlar kınamaktadır. Muhammed Abduha göre, Müslümanlar Kuranı çok iyi korumuşlar, okumuşlar, kuşaktan kuşağa eksiksiz nakletmişlerdir. Buna karşılık onun anlamını insanlara yeterince ve doğru olarak anlatamadıkları için onu korumaları fazla bir şey ifade etmemiştir.  İnsanlar Kuran'ın Hidayetinden ve verdiği nasihatlerden yararlanamamışlar. Hatta bu hidayet yolundan saptıkları söyleniyor. Ahir zamanda, dini inancı korumak, ateşi elde tutmak kadar zor gelecektir. Emanetlerin yeterince korunmayacağı, yapılan hainliğin yaygınlaşacağını kitaplar ahir zaman alametleri olarak yazarlar.

      3. Asırdaki âlimler arasında çıkan itilaflar, Kuranı Kerimin anlaşılmasına mani olmuştur. Ümmet, mezheplere bölünmüştür. Kuranı Kerimi anlama yerine her grup kendi anladığı görüşe yakın olan âlimlerin bilgisine başvurmayı tercih etmiştir. Günümüzde Müslümanlar, bu yanlışları gizlemek için Mezhep konusunda geçmişte yaşanılan kavgaları açıklamayı ihanetle eşit görmüşlerdir.  Hâlbuki bu kavgalar devam ediyor.  Tarikatlar arası ve mezhepler arası rekabet ve taraftarlık kavgası sürüp gitmektedir.

     Fethullahcı grup denilen insanlarla, AKP (Müslümanlığı) arasındaki kavga bir birlerini yok etme pahasına geçmişte yaşananların bir tekrarıdır. Yetkililer Allah'ın kitabına hakkıyla iman etmiş olsalardı, bu zulümler yaşanmazdı. Bu Allah'ın vadine güvensizliktir. Allah'ın kudretine kesin olarak inanmamaktan ileri geliyor. Allah'ın üç tane elçisi vardır. Birinci Elçi akıl, diğer elçi Peygamberlerdir. Üçüncüsü de kâinattır. Kuran Vahyi akıl olmadan doğru anlaşılamaz. Akıl olmayınca hiçbir yolun doğrusu bulunmaz. Diğerleri olmayınca da aklın kayba taş atarak takati kesilir.

       Ülke konusunda Prof. Niyazi Öktem, 7 kez askeri müdahale yaşadım. Bu darbelerin üzerine gidilmesi bizde mutluluk yaşattı. Bunlar gerçek Müslüman diyerek sosyal demokratlara sabır öğüdü verdim. Onlara sosyal demokrat Ecevit'i destekleyen cemaatte bu hükümeti destekliyor dedik. Sosyal demokratların aforozuna maruz kaldık. İşbirlikçi yandaş damgası yedik. Evet, mührünü vurduk Meğerse hepsi taktikmiş, Aldatılmış enayi yerine konulmuşuz. Yetişmiş genç kadroları kullanmışlar. Kendilerinin dişe dokunur elamanları yokken, paralel yapı, haşhaşi ve üzerlerinde terör estirdikleri Hizmet hareketinin yetişmiş elamanlarını Makyavellistce kullanmışlar. Her yolu mubah saymışlar. Sonunda kendi elamanlarını ve devlete hâkim olduklarını anladıklarında bütün amaçları için kullandıkları insanları, kendilerine biat etmeyenleri Firavunca ve Nemrut mantığıyla yok etme yolunu seçmişler.

       Eğitimle de iktidar fazla oynamıştır. Eğitim gelecekte bir partiye oy verecek vatandaşların yetiştirilmesine vasıta yapılmıştır. Eğitimin amacı, çağı anlayacak, dünyayı yorumlayabilecek adamlar yetiştirmektir. Osmanlının son döneminde Medreselerin yaptığı gibi "Benim oğlum Bina okur döner döner yine okur" hesabına geri dönülür. Okuduğunu anlayıp yorumlamaktan aciz nesiller yetişir. Herkes camide beş vakit namazını kılsa, ülkede ne değişecektir? Hidayet nasip meselesidir. İnsanları zorlarsanız sadece fuhşu ve eroinman gençliğin sayısını artırırsınız. İslam'ın bağnaz anlayışının yaşandığı yerler kan denizidir. İktidar olarak ekranlarda farklı dini yorumlayanları, ekrandan kovarsanız, tek tip dini anlayış ülkemize gelecekte zarar verir.  İnsanlarda fıtratı asliye birdir, fakat tabiat muhteliftir. Yahudi ve Hristiyan ibadetlerinde rükû yoktur, doğrudan doğruya kıyamdan secde giderler. "Kuşkusuz bütün milletler bir topluluktur. Bende sizin rabbinizim, o halde bana karşı saygılı olun." Ayeti bunun açıklamasıdır. Modern insan, Hz. Yusuf'u öldürmek isteyen kardeşleri gibi olmak istiyor.  Onlar "Gelin Yusuf'u öldürelim babamızın sevgisi bize kalır, sonra tövbe eder, iyi bir Müslüman oluruz" mantığını ileri sürmüşlerdi. Günümüzde de hesapsız günahlar işlenmektedir. Bütün varlığını fanilere bağlayan her gönül, hüsranı yaşamaya bir adaydır.

Cemal Çalışkan

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar