HÜKÜMET BAŞKANI DAVUTOĞLU


"Aç gözlü ile dost olma, ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün. Görgüsüzle dost olma, Yol bilmez, yordam bilmez adabımuaşeret bilmez, sonra üzülürsün." Şeyh Edibali

Önce hükümeti ve başındaki Anadolu'nun yiğit evladını kutluyorum. Dış İşleri Bakını Mevlit Çavuş oğluna da başarılar diliyorum. ilk vekilliği döneminde çayı içip sohbet etme şansım oldu. Çavuş oğlu Bozkırın dağlarını ve bazı köylerini Bozkırlılardan çok daha iyi bildiğini sohbete öğrenmiş oldum. Başbakan iyi bir seçim yaparak Dışişleri bakanı yaptı.       Yukarıda sözünü aldığım şeyh Edibalilin öğütlerini ve çocukken ninesinin sözlerini Sayın Başbakanımızdan unutmamasını diliyoruz. Tayyip Bey gibi görevlilere ve seçilmişlere tepeden bakmamasını, kendisine insanların sevdiğinden dolayı saygı duydukları insan olmasını diliyoruz. İstanbul'un Tayyip Beyin mutahitlerine talan etme gevşekliğini göstermemesini mertliği ve dürüstlüğüne devam ettiği sürece, bütün milletin duasının kendisiyle olduğuna inanıyoruz.

       Ankara'da yıllar önce Konya vakfının katkılarıyla, Konya'nın sorunlarını konuşmak üzere Rahmetli Faruk Sükan Başkanlığında toplantı yapılmıştı. Hatırlayabildiğim kadarıyla Konyalı Bürokratlara, Konya ile ilgili bilgileri ve projeleri soruldu. Bu toplantı Ramazan ayında bir iftar akşamıydı. Konyalı Bürokratların hiç birisi ne Konya'dan ne sorunlarıyla ilgili bir söz söyleyemedi. Hiç bir çalışmalarının olmadığı da böylece ortaya çıkmış oldu. Sadece aklımda kalan Ak viranlı bir bürokrat yaptığı çalışmaları anlattı. Avrupa parasıyla projeleri destekleyeceklerini fakat ne Üniversiteler ne de Belediyeler de bu konuda bir proje çalışma yaptıramadığını üzüntüyle aktarmıştı.

Sayın Başbakanımızın yakınında bulunan donanımsız ve çapsız yağcılardan uzak durmasını dileriz. Böylesi memurları Konya'dan almasını, yerlerini donanımlı Bürokratlarla donatıp Konya'yı ayağa kaldırmasını Konyalılar adına istiyorum. Rahmetli Faruk Sükan büyüğümüz o toplantıdaki sözlerinde, yaşlıların gece karanlığında yıkık kerpiçler arasındaki gördüğü saman çöpünü, gençlerin ise, sabahın aydınlığında göremezler demişti. Bence burada Bakanın söz ettiği yaşlılar sözünden yaşarken basiretli ömür tüketen hikmet sahibi olanları kastetmişti. Çünkü yaşlı olup da hayatını heder edenler olduğu gibi genç yaşta hikmet sahibi olanlar da bulunmaktadır.

   İnanç kültürümüzde, Hikmet ve irfan çok yüksek yer işkâl ederler. Âlimlerimiz oldu ama o nispette, Hikmet sahibi olan devlet adamlarımız bulunmadı. 12. Hükümetin başı Ahmet Davut oğlu belki rahmetli Bakanımızın dediği gibi karanlık gecede bile yıkık kerpiçler arasındaki samanı görebilenlerdendir. Üniversite öğrencisi iken dostun biri Ona, her kesin kendisine fikir danışmasından dolayı, sen Şamansın demişti. Biraz dudak buruşturmuştu. Şamanın manası karanlıkta bile gören adam demektir. Böyle olmasını isteriz Türklerin Kınık boyundan olan evladından.

   Şaman, Orta Asya'da Türklerin din adamlarına verilen isimdi. Toplumda Şamanların büyük mevki ve önemi vardı. Başı sıkışan onlara müracaat yapardı. Ahmet Davut oğlu öksüzlüğün verdiği ağırbaşlılıkla, çocukluk ve gençliğini şımarıklıktan uzak yaşayıp geçirmişti. Bu nedenle kendisini okumaya ve tefekküre adayıvermişti. Milletin hakkını en yakınız bile olsa yedirmeyeceğinize bir dağlı olarak inanıyor ve güveniyoruz. Sözlerinin derinliği olan ve adil biri olarak tarihe yazılacağınıza güveniyoruz. Yeni başbakanımız felsefe derinliği ve hikmetli konuşmalar yapacaktır. Bundan önce duymuş olduğumuz sığ, derinliği bulunmayan sözleri duymayacağız. Bu millet konuşanın sesi Hakkı müdafaa etmek için mi çıkıyor, ekosunu tatmin etmek için mi çıkıyor artık fark edecektir. O zaman, başbakanım Tamam diyecektir. Hala uzun tarihi geçmişin ezikliğini üstünden atamayanlar ülkede az değiller.

    Araplar, Türkler sadece konuşur, İranlılar yapar sözünün doğru olmadığını artık anlayacaklardır. Davut Oğlu'nun boşuna konuşmayacağını dünya anlayacaktır. Çünkü bundan önceki dünyaya nizam vermeye kalkmıştı. Dış ülkeler bundan dolayı bizleri dinlemeye başladılar. Buna hükümet fırsat vermeyecektir. Yıllardan beri dünya devletleri tarafından kurulmuş olan kurumları, Türk başbakanı içerideki popülaritesini artırmak için yüksek sesle dünyaya ilan vermeye kalkmayacaktır Sonra bunu adama ödetirler. Zaten bu millet yöneticilerin söz beceriksizliği yüzünden çekmediği hangi çile kaldı ki? Türkiye'nin Askeri ve ekonomi gücü bellidir. Nerdeyse Tayyip Bey dünyaya nizam vermeye kalktı. Tıpkı Rahmetli Enver Paşanın Anadolu'yu Ruslardan kurtarmak dururken, Asya Fatihliği düşünü kuruyordu.

      Amerikan'ın Almanya'yı dinlediği duyulunca, Marker açıklama istedi. Hemen Amerika özür dileyip dinlememe sözünü verdi. Bizi Almanya'nın ve Amerika'nın dinlediği açıklandı.  Âleme nizam veren Tayyip beyden ses kesildi. Bağırıp çağırması, vazifesi olmayan işlerle ilgiliymiş. Vatan ve milletin namusu koruma konusunda dilleri lal oldu. Uysallaştı. Çünkü Karşısındaki devletler her yönüyle güçlü, sen de onlara muhtaçsın. Eski ki yaptıklarının yanlıştı. Mısır ve Suriye'deki olayları biz çözemeyiz. Çözdürmezler. Bu konudaki konuşmaları kendisini tatmin etmiş olabilir. Türk milletinin i zararına olmuştur.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar